f APOGEE

ИГРИ

Kак да играем (кратко ръководство) - видео и Уеб страница

Асеневци (версия 0.8 - универсална, и 0.86 - персонализирана)

Асеневци е демонстрационна учебна игра-лабиринт по средновековна история на България, генерирана с платформата за генериране на сериозни игри за обучение APOGEE.
Лабиринтът има шест зали: 1. Въвеждаща; 2. Въстание на Петър и Асен; 3. Цар Калоян; 4. Цар Иван Асен II; 5. България след цар Иван Асен II; 6. Последна зала. За да се стигне до последната зала, трябва да се премине през останалите три, като се решат задължителните игри-задачи в залите и след това се отговори на въпросите за отключване на вратите. Решаването на незадължителните игри носи допълнителни точки. Играта приключва, след като се открият всички скрити в залите предмети. Обяснения КАК ДА ИГРАЕМ можете да видите ТУК. С клавишите a, d, w и s се придвижвате вляво, вдясно, напред и назад, а с Shift и тези клавиши се придвижвате два пъти по-бързо.

За да изиграете универсалната (по-кратка) версия на играта, ориентирана към основни познания за делата на Асеневци, щракнете ТУК, а за да изиграете персонализираната (по-дълга) версия на играта, ориентирана към по-задълбочени познания за династията на Асеневци и средновековната история на България, натиснете ТУК (необходимо е да изчакате зареждането на играта в браузъра, след което щракнете на бутона долу вдясно за играене на цял екран). Докато играете, обърнете внимание (запишете си) колко минути приблизително сте играли играта, колко точки общо сте събрали (показват се горе вдясно), колко точки спечелихте в играта ВИКТОРИНА в последната зала и колко скрити предмети сте намерили.

Като приключите играта, моля попълнете Анкетата за оценяване на играта, в която ще запишете и постигнатите резултати.
Ако сте изиграли и двете игри, моля попълнете Анкетата за сравняване на двете игри, в която ще запишете и постигнатите резултати в игрите.
Предварително Ви благодарим за отделеното време!

Наследството на Вълчан Войвода (версия 1.0)

"Наследството на Вълчан Войвода" е демонстрационна учебна игра-лабиринт, посветена на живота и делото на легендарния Вълчан Войвода. Играта е създадена по проект Наследство БГ по средновековна история на България, като е генерирана първия прототип платформата за генериране на сериозни игри за обучение APOGEE.
Лабиринтът има 7 зали: 1. Въвеждаща; 2. Епоха; 3. Кой е Вълчан Войвода; 4. Дела; 5. Наследстро; 6. Вълчан Войвода днес; 7. Съкровище. За да се стигне до последната зала, трябва да се премине през всички останали, като се решат задачите в залите и се отговори на въпросите за отключване на вратите. Откриването на скрити предмети носи точки. Играта приключва, след като се открият всички скрити в залите предмети.
Влезте в играта ТУК (необходимо е да изчакате зареждането на играта от сървъра) и изиграйте една или повече игри!


Приятна игра и успех!