УЧЕБНИ ВИДЕО ИГРИ-ЛАБИРИНТИ
КАК ДА ИГРАЕМ
КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УЧЕНИКА
ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТА ЗА ПРЕДПОЧИТАНИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВИДЕО ИГРИ
Преди да играете, нека да
разберем какви
образователни видео игри
предпочитате.
Попълнете Анкета за
определяне на предпочитани
образователни видео игри на
следния адрес:
https://forms.gle/4yV1Ck4k3ZhSNwiL6
2
СЛЕД АНКЕТИТЕ – ИГРАЙТЕ УЧЕБНИТЕ
ВИДЕО ИГРИ
Първо изиграйте на
компютър, лаптоп или
таблет играта АСЕНЕВЦИ
на адрес
http://www.apogee.online/games.html
като щракнете тук
После (ако искате) -
играта за Вълчан войвода
Засега играенето е без
записване на
резултатите
3
ИЗЧАКАЙТЕ ДА СЕ ЗАРЕДИ ИГРАТА В
БРАУЗЪРА ОТ АДРЕС
https://apogee.online/assets/games/Asenevtsi_08/index.html
4
Щракнете на
синия бутон долу
вдясно, за да
играете на цял
екран
После използвайте
стрелките (←↑↓→)
или клавишите
a, d, w, s за
придвижване
вляво, вдясно,
напред и назад, и
SPACE за подскок
Завъртането става
с мишката
5
Вижте какво пише на
информационните
табла в залата
За таблата с повече
текст използвайте
бутоните отдолу за
преместване по
страниците
Доближете се до
вратата към
следващата зала и
отговорете на въпроса
за отключването й с
цифри от 1 до 4
После щракнете на
отключената врата, за
да се отвори
6
В зала с игра с топки на
пода първо решете
задачата с топките, за да
можете да отговорите на
въпроса за отключване
на врата
За целта се приближете
до топка и щракнете
върху нея – тя ще стане
синя
После ще можете да я
местите до нейния кръг
със стрелките или
клавиши a, d, w и s за
придвижване вляво,
вдясно, напред и назад,
и SPACE за подскок
7
С бутон Esc се
освобождава
топката и
почвате отново
да се движите в
залата
Когато топката
стигне до
правилната
позиция или
пръстен, тя ще
остане там
неподвижна
8
Върху някои табла
има 2D игри
Щракнете върху
таблото за старт
При натискане на
клавиш h малкото
табло ще показва
помощ вместо
резултата
В играта за откриване
на думи – избирайте
с мишката плочки по
редове или колони,
докато се получи
думата (те ще са в
червено)
При грешка ги
откажете в обратен
ред
9
В играта за
намиране на двойки
от картинка и текст
изберете плочка и
текста, който се
отнася за нея
На малкото табло се
отбелязват
спечелените точки и
броят опити
Използвайте клавиш
h за да видите
помощ на малкото
табло вместо
резултата
10
При играта с
нареждане на
картинки на
пода щракнете
върху избрана
от вас снимка и
тя ще се
изправи
Занесете
снимката до
позицията с
текст, който
отговаря на
картинката
11
Пуснете картинката над избраната
позиция
Ако тя падне върху нея и това е
правилната позиция, тя ще остане
там и позицията ще светне, като
няма да може да я вдигнете отново
(вляво)
Ако тя падне встрани от
правилната позиция, ще
да може да я вдигнете
отново (вдясно)
12
В играта викторина
избирайте толкова отговора,
колкото указва текстът в
жълто долу в средата
Ако изберете правилни
отговори, те ще се оцветят в
зелено, а ако не са
правилни – в червено
Текстът в жълто (по средата
долу вдясно) показва дали
сте отговорили на въпроса
Щракнете върху него, за да
минете към следващия
въпрос
13
Долу вдясно се
показва прага за
преминаване на
дадено ниво
(Level) в проценти
(напр. 70%)
При резултат под
този праг (напр.
50%) ще трябва
да повторите това
ниво,
При резултат над
този праг
преминавате към
следващото ниво
14
Ако откриете
полупрозрачен
(скрит) предмет,
щракнете с мишката
върху него и той ще
стане видим
Прочетете надписа
с описанието на
предмета, който ще
се покаже
15
Горе вдясно се
показва броят на
откритите обекти и
общият брой скрити
обекти
Целта на играта е да
се спечелят най-
много точки (показват
се най-горе вдясно) и
открият всички скрити
обекти
При достигане до
този надпис можете
да продължите да
играете, да изиграете
играта отново, или да
я напуснете
16
ПРЕДИ ДА ИЗЛЕЗЕТЕ ОТ ИГРАТА СИ
ЗАПИШЕТЕ:
Колко минути приблизително сте играли играта?
Колко точки общо сте събрали (показват се горе вдясно)?
Колко скрити обекта сте намерили?
Колко точки спечелихте в играта ВИКТОРИНА в последната
зала?
/ Запишете си тези отговори, за да ги въведете
в следващата анкета /
17
НАКРАЯ – ПОПЪЛНЕТЕ ОНЛАЙН
АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИГРИТЕ
на адрес https://forms.gle/5ixcQapUMF84q7ki7
18
УСПЕХ!
Питайте ни за всякакви въпроси и проблеми по анкетите и
игрите с е-мейл до valia@isdip.bas.bg
19