ПУБЛИКАЦИИ

  • Bontchev, B., Georgieva, O. (2018) Playing style recognition through an adaptive video game, Computers in Human Behavior, Vol. 82, May 2018, pp.136-147, https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.12.040 (IF=4.252).
  • Bontchev, B., Vassileva, D., Ivanov, D. Player-centric adaptation of a car driving video game, Proc. of e-Society’18 Int. Conf., 14-16 April, Lisbon, Portugal, IADIS, 2018.
  • Bontchev, B., Vassileva, D., Aleksieva-Petrova, A., Petrov, M. Playing styles based on experiential learning theory, article accepted for publication in Computers in Human Behavior, 3 April 2018, https://authors.elsevier.com/tracking/article/details.do?aid=5464&jid=CHB&surname=Bontchev.
  • Bontchev, B., Panayotova, R. Towards automatic generation of serious maze games for education, accepted at Serdica J. of Computing, May, 2018.

ПУБЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Публични резултати, получени по Първи етап на проекта (Декември 2017 - Май 2019).

Легенда

Тип: Д - Доклад, П - Публикация, С - Събитие, ДР - Друго, СС - Софтуерна система
Достъп: П – публичен, В – вътрешен, О – ограничен до заинтересованите лица
Резултат РП Месец Тип Достъп Брой
Сравнителни анализи в областите на адаптивни видеоигри, ориентирани към играча,
интелигентни агенти за образователни цели, платформи за изграждане на игри, и
методи и техники за обучение, базирано на игри
РП1 04 Д П 1
Анализ на потребностите на целевите потребители на образователни видеоигри РП1 06 Д П 1
Анализ на нуждите на целевите потребители на платформи за изграждане на образователни
видеоигри
РП1 08 Д П 1
Декларативен модел на образователни игри-лабиринти със семантично структуриране на игрово и
учебно съдържание
РП2 15 Д П 1
Модел на игрови процес и взаимодействие на играчите във видеоигри за образование РП2 16 Д П 1
Проактивни сценарии за игрово обучение и дидактически задачи РП2 16 Д П 1
Подробен план за разпространение на резултатите РП7 03 Д О 1
Уеб сайт на проекта, лого и брошура (на англ. и бълг. език) РП7 06 ДР П 1/1/1
Подробен план за управление на проекта РП8 01 Д В 1