ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ

ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ НА КОНФЕРЕНЦИИ

ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПУБЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Публични резултати, получени по Първи етап на проекта (Декември 2017 - Май 2019).

Легенда

Тип: Д - Доклад, П - Публикация, С - Събитие, ДР - Друго, СС - Софтуерна система
Достъп: П – публичен, В – вътрешен, О – ограничен до заинтересованите лица
Резултат РП Месец Тип Достъп Брой
Сравнителни анализи в областите на адаптивни видеоигри, ориентирани към играча,
интелигентни агенти за образователни цели, платформи за изграждане на игри, и
методи и техники за обучение, базирано на игри
РП1 04 Д П 1
Анализ на потребностите на целевите потребители на образователни видеоигри РП1 06 Д П 1
Анализ на нуждите на целевите потребители на платформи за изграждане на образователни
видеоигри
РП1 08 Д П 1
Декларативен модел на образователни игри-лабиринти със семантично структуриране на игрово и
учебно съдържание
РП2 15 Д П 1
Модел на игрови процес и взаимодействие на играчите във видеоигри за образование РП2 16 Д П 1
Проактивни сценарии за игрово обучение и дидактически задачи РП2 16 Д П 1
Подробен план за разпространение на резултатите РП7 03 Д О 1
Уеб сайт на проекта, лого и брошура (на англ. и бълг. език) РП7 06 ДР П 1/1/1
Подробен план за управление на проекта РП8 01 Д В 1