Персонализиране

Изграждане, генериране и персонализиране на образователни видеоигри.

Динамично адаптиране

Динамично адаптиране на характеристиките на създадените образователни видеоигри.

Триизмерни виртуалните играчи

Триизмерните виртуалните играчи (герои) в играта ще използват интелигентни агенти.

Валидиране

Валидиране на методологията и на платформата за създаване на интелигентни адаптивни видеоигри чрез практически експерименти.

Цели

Целта на проекта е да създаде отворена софтуерна платформа за изграждане на интелигентни и персонализируеми спрямо играча адаптивни игри на базата на 3D видео лабиринт с интелигентни виртуални играчи (т.е. умни герои, които не играят) и да я валидира чрез практически експеримент за изграждане на прототип на игра със сюжет от средновековната история на България, избрана като социално значима, сложна и богата на съдържание учебна дисциплина.

Проект APOGEE се финансира от Фонд „Научни изследвания“ на МОН по Договор № DN12/7/2017.

Научи повече за проекта