ЗА ПРОЕКТА

Проектът APOGEE планира да създаде решение, което от една страна да запълни липсата на проста, но ефективна софтуерна платформа с отворен код за лесно изграждане на образователни видеоигри от не-ИТ специалисти, а от друга страна – да отговори на нуждите от огромно количество специализирани адаптивни видеоигри за обучение по различни учебни дисциплини. Целта на проекта е да създаде отворена софтуерна платформа за изграждане на интелигентни и персонализируеми спрямо играча адаптивни игри на базата на 3D видео лабиринт с интелигентни виртуални играчи (т.е. умни герои, които не играят) и да я валидира чрез практически експеримент за изграждане на прототип на игра със сюжет от средновековната история на България, избрана като социално значима, сложна и богата на съдържание учебна дисциплина. Платформата ще се прилага заедно с методология, която позволява лесно създаване на интелигентни адаптивни образователни видеоигри от не-ИТ специалисти, като се използват няколко иновативни компонента, както следва:

  • подход за редактиране на лабиринт, основан на метаданни, съпроводен от визуално изграждане на графиката на лабиринта, декларативно описание на играта и семантично структурирано представяне на артефакти;
  • автоматично генериране на образователни лабиринти, базирано на Unity3D;
  • персонализиран инструмент за контрол на адаптацията, използващ както физиологични измервания, така и анализ на изражението на лицето на играча, за управление на адаптирането на механиката, динамиката и аудио-визуалните ефекти на играта;
  • интелигентен агент за въпроси и отговори, който предоставя на виртуалните агенти подходящи отговори на въпросите на играчите по време на сесии за играта.

Общ изглед на платформата APOGEE за изграждане и генериране на умни адаптивни 3D видео игри

Брошура

Брошурата на проекта може да се зареди в електронен вид от тук.