Контакти


Проект APOGEE:

Email: games.apogee@gmail.com

Ръководител на проект APOGEE:

проф. Боян Бончев, катедра Софтуерни технологии
Факултет по математика и информатика
Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
бул. "Цариградско шосе" 125
блок 2, ет. 2, каб. 214А
София 1113, България


Телефон: (+359) 2 971 04 00
Електронна поща: bbontchev@fmi.uni-sofia.bg
Скайп: bbontchev
Линкедин: https://www.linkedin.com/in/bbontchev/