Основни цели на проекта


Цел 1

Да се идентифицират формалните начини за декларативно описание на сценариите на образователни игри, използващи семантично-структурирано съдържание;

Цел 2

Да се създаде софтуерна платформа за изграждане и генериране на интелигентни адаптивни игри чрез 3D видео лабиринт, състояща се от редактор на лабиринта, управляван от метаданни, строител на лабиринта на базата на Unity3D, използващ инструмент за управление на адаптацията, интелигентен агент за въпроси и отговори, и декларативно семантично структурирано описание на играта;

Цел 3

Да се приложи платформата за генериране на прототипи на видеоигри за средновековната история на България, използвайки самостоятелно създадени 3D графични модели и съдържание на игри, активни сценарии за обучение, базирано на игри (ОБИ) и дидактически задачи, както с обикновени, така и с интелигентни виртуални играчи, които подпомагат реалния играч при решаването на задачите;

Цел 4

Да се приложи насочения към играча холистичен модел от проекта ADAPTIMES за осъществяване на адаптивни версии на онлайн видеоигрите на базата на постиженията, възбудата и емоциите на играча, чрез анализ на кожна проводимост и лицеви изражения;

Цел 5

Да се валидират както не-адаптивните, така и адаптивните версии на видеоигрите чрез практически онлайн експерименти с преподаватели и ученици. Експерименталните проучвания ще използват натрупания голям опит в проекти за опазване на културното наследство и електронното обучение;

Цел 6

Да се анализират експерименталните резултати и очакваните ползи от прилагането на платформата от преподавателите, практикуващи ОБИ, и от адаптивния начин на игра по отношение на по-добрите игрови възможности и резултати от обучението.