СЕМИНАРИ

  • Третият семинар на проекта APOGEE се проведе в хотел Виталис, кк. „Пчелински бани“, на 13-14 юни 2019 г. като съвместна работна среща по научните проекти GATE, UNITe, DIGITRANS, BIG4SMART, ITDGate и APTITUDE. Присъства съставът на кат. Софтуерни технологии към ФМИ на Софийския университет, както и някои гости. Темата на семинара бе „Предизвикателства на съвременните софтуерни системи“, а целта му беше да се идентифицират възможните връзки и взаимодействия между гореспоменатите проекти. Проект APOGEE бе представен с презентациите „Разработване и използване на образователни видео игри“ (проф. Боян Бончев), „Интегрална оценка за качество за софтуерни услуги“ (доц. Олга Георгиева) и „Интелигентни агенти в компютърните видео игри“ (проф. Иван Койчев).
  • Вторият семинар на проекта APOGEE се проведе със студенти от студентите в зала 326 на Факултета по математика и информатика на Софийския университет на 27.03 (18.00 - 20.00 часа). Целта му беше да се идентифицират нуждите и изискванията на обучаващите се относно образователни видео игри. Ръководителят на проекта представи проекта, демонстрация на примерна видео игра за средновековна българска история (генерирана с платформата на проекта) и също така онлайн анкета за нуждите на учащите се от образователни видеоигри.
  • Първият семинар на проекта APOGEE се проведе с учители в началните и средните училища на 24.03 (10.00 - 13.00 часа) в зала 325 на Факултета по математика и информатика на Софийския университет. Целта му беше да се идентифицират изискванията на учителите към образователни видеоигри и софтуерни платформи за тяхното развитие. Екипът на проекта представи проекта, основните резултати за нуждите на учителите от инструменти за електронно обучение, демонстрация на примерна видео игра за средновековна българска история (генерирана с платформата на проекта) и също така онлайн анкета за нуждите на учителите от софтуерни платформи за разработване на образователни видео игри.

КОНФЕРЕНЦИИ С ПРЕДСТАВЯНЕ НА APOGEE

ДРУГИ СЪБИТИЯ С APOGEE